Omschrijving //waarin n één van de usersnummers is uit onderstaande array $users. // LET OP!! Bij het wissen van een mailadres de leeggekomen positie opvullen // met een default zoals "Beheer" omdat anders alle gebruikers hun links aan moeten passen. // De usercodes te gebruiken bij de "Action" parameter // 0 = Info // 1 = Webmaster // 2 = Mailing // 3 = Mario // 4 = Dumdum // 5 = Sesjat // 6 = Madeleine // 7 = // 8 = // 9 = //10 = //11 = //12 = //13 = $users = "Info,Webmaster,Mailing,Mario,DumDum,Sesjat,Madeleine"; $Domain="datastress.com"; $redirectpage="http://www.datastress.com"; $username=explode(",",$users); // geen usercode opgegeven -> redirect! // if ($action=="") // { // header("Location: $redirectpage"); // exit(); // } $userEmail=$username[$action]; // ongeldige usercode opgegeven -> redirect! if ($userEmail=="") { header("Location: $redirectpage"); exit(); } $mailto="{$userEmail}@$Domain"; echo "

Send an email to $userEmail.

"; echo "This interface is used to avoid spam robots harvesting email addresses from this website."; echo "
"; echo "

"; echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo "The email wil be sent using your own mailprogram, a copy of the email can be found in your"; echo " sent items."; echo "
After the email has been sent, you can close this window."; echo "
"; echo "
"; echo ""; ?>